User Tools

Site Tools


691331-duparquetia-la-gi

Duparquetia orchidacea là một loài duy nhất trong chi Duparquetia bản địa của vùng nhiệt đới tây Phi.[1] Cấu trúc đặc trưng của hoa và thân gỗ, và các nghiên cứu phân tử cho thấy nó là một nhánh cơ bản trong họ Đậu.[1]

  1. ^ a ă â b Prenner, G.; Klitgaard, B. B. (2008), “Towards unlocking the deep nodes of Leguminosae: Floral development and morphology of the enigmatic Duparquetia orchidacea (Leguminosae, Caesalpinioideae)”, American Journal of Botany 95 (11): 1349–65, PMID 21628144, doi:10.3732/ajb.0800199 
691331-duparquetia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)