User Tools

Site Tools


659031-s-ng-g-nh-h-o-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

659031-s-ng-g-nh-h-o-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​50/​S%C3%B4ng_G%C3%A0nh_H%C3%A0o.jpg/​300px-S%C3%B4ng_G%C3%A0nh_H%C3%A0o.jpg"​ width="​300"​ height="​169"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​50/​S%C3%B4ng_G%C3%A0nh_H%C3%A0o.jpg/​450px-S%C3%B4ng_G%C3%A0nh_H%C3%A0o.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​50/​S%C3%B4ng_G%C3%A0nh_H%C3%A0o.jpg/​600px-S%C3%B4ng_G%C3%A0nh_H%C3%A0o.jpg 2x" data-file-width="​3264"​ data-file-height="​1835"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Sông Gành Hào</​b>​ là tên gọi một con sông chảy qua hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu
 +Bắt đầu từ thành phố Cà Mau bởi dòng nước từ các kênh Phụng Hiệp, kênh xáng Cà Mau-Bạc Liêu và sông Giống Kè hợp lưu. Sông Gành Hào đổ về hướng nam, đến ngã ba ranh giới giữ thành phố Cà Mau, huyện Đầm Dơi và huyện Cái Nước sông đổi sang hướng đông làm thành ranh giới tự nhiên giữa hai huyện Đầm Dơi và Đông Hải (Bạc Liêu) và đổ ra biển Đông tại cửa Gành Hào
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Tại địa phận thành phố Cà Mau, sông sâu chừng 4m-5m, rộng chừng 100m. Càng đi về phía biển sông càng rộng và sâu, đến cửa Gành Hào sông rộng chừng 300m và sâu khoảng 19m. Toàn bộ chiều dài 55 km
 +</​p><​p>​Với những đặc điểm này, sông Gành Hào là một trong những đầu mối giao thông của Cà Mau và một phần Bạc Liêu, là nơi tập trung đi lại của các phương tiện đường thủy cùng với các chợ nổi trên sông<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Với những vẻ đẹp tự nhiên của sông Gành Hào, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển trong những năm làm giáo viên tại đây đã sáng tác nên bản <​i>​đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang</​i>,​ một trong những tác phẩm hay nhất của ông cũng như một trong những tác phẩm âm nhạc trữ tình quê hương miền Tây
 +</p>
 +
 +<​p><​i>​Atlat hành chính Việt Nam</​i>,​ Nhà xuất bản Bản Đồ 2009
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1254
 +Cached time: 20181011014613
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.036 seconds
 +Real time usage: 0.051 seconds
 +Preprocessor visited node count: 165/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4443/​2097152 bytes
 +Template argument size: 159/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 385/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.004/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​32.156 ​     1 -total
 + ​74.62% ​  ​23.996 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_C&​agrave;​_Mau
 + ​70.00% ​  ​22.508 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​54.48% ​  ​17.517 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​25.12% ​   8.079      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.91%    3.186      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1318334-0!canonical and timestamp 20181011014613 and revision id 25977043
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
659031-s-ng-g-nh-h-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)