User Tools

Site Tools


656431-rigobert-song-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

656431-rigobert-song-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em;​line-height:​ 1.2em"><​caption class="​fn"​ style="​line-height:​ 1.5em; text-align: center;">​Rigobert Song</​caption><​tbody><​tr><​td colspan="​4"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Rigobert Song 2008.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​Rigobert_Song_2008.jpg/​220px-Rigobert_Song_2008.jpg"​ width="​220"​ height="​293"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​Rigobert_Song_2008.jpg/​330px-Rigobert_Song_2008.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​Rigobert_Song_2008.jpg/​440px-Rigobert_Song_2008.jpg 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​1600"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​Thông tin cá nhân</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Tên đầy đủ</​th><​td colspan="​3"​ class="​nickname"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +<span style="​white-space:​normal;">​Rigobert Song Bahanag</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Ngày sinh</​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +1 tháng 7, 1976 <span class="​noprint">​(42 tuổi)</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Nơi sinh</​th><​td colspan="​3"​ class="​birthplace"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Nkenglicock,​ Cameroon</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Chiều cao</​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +1,83 m (6 ft 0 in)<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Vị trí</​th><​td colspan="​3"​ class="​role"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Hậu vệ</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​CLB chuyên nghiệp*</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Năm</​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +<​b>​Đội</​b></​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +<​b>​ST<​sup>​†</​sup></​b></​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +<​b>​(BT)<​sup>​†</​sup></​b></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1993</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Tonnerre</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +?</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(?​)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1994–1997</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Metz</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +120</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(1)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1997–1998</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Salernitana</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +4</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(1)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1998–2000</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Liverpool</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +31</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(4)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2000–2002</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +West Ham United</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +24</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(2)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2001–2002</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +→ 1. FC Köln (mượn)</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +16</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(3)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2002–2004</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Lens</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +63</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(3)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2004–2008</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Galatasaray</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +137</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(8)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2008–2010</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Trabzonspor</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +46</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(7)</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​Đội tuyển quốc gia</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1993–2010</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Cameroon</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +138</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(16)</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em"/></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​color:​darkslategray;​ font-size:​95%">​
 +<​ul><​li>​Chỉ tính số trận và số bàn thắng ghi được ở giải vô địch quốc gia.<​br/></​li></​ul>​
 +† Số trận khoác áo (số bàn thắng).<​br/></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Rigobert Song Bahanag</​b>​ (sinh ngày 1 tháng 7 năm 1976 tại Nkenglicock,​ Cameroon) là một cựu cầu thủ bóng đá người Cameroon, anh khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 1993 đến năm 2010. Trong sự nghiệp câu lạc bộ của mình, anh đã kinh qua các câu lạc bộ như Liverpool (1998-2000),​ West Ham (2000-2004),​ Galatasaray (2004-2008) và Trabzonspor (2008-2010). Anh là chú ruột của Alexandre Song. Chính Rigobert Song là người đã định hướng Alexandre Song theo nghiệp quần đùi áo số và hai chú cháu từng có những trận đấu cùng ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia.
 +</p>
  
 +<​p>​Rigobert Song đến sân Anfield vào năm 1998 từ câu lạc bộ thuộc Serie A là Salernitana. Anh có trận ra mắt đội một gặp Coventry City tại sân Highfield Road. Song đã có một thời gian ngắn thi đấu khá ấn tượng tại Anfield. Tổng cộng Song đã có 38 lần ra sân thi đấu cho Liverpool và lần cuối cùng khi Liverpool hoà Sunderland 1-1 tại Anfield ngày 23 tháng 9 năm 2000.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181031052030
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.256 seconds
 +Real time usage: 0.326 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3238/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 47565/​2097152 bytes
 +Template argument size: 11104/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 345/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.079/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.18 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 285.569 ​     1 -total
 + ​90.26% ​ 257.752 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_ti&#​7875;​u_s&#​7917;​_b&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​_2
 + ​77.31% ​ 220.772 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox3cols
 + ​18.04% ​  ​51.505 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_medal_templates
 + ​14.15% ​  ​40.414 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  8.16%   ​23.297 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MedalSport
 +  8.02%   ​22.896 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t/​height
 +  7.78%   ​22.231 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Main_other
 +  7.40%   ​21.139 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t/​height/​locate
 +  6.47%   ​18.486 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t/​height/​switch
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1261719-0!canonical and timestamp 20181031052030 and revision id 41872677
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
656431-rigobert-song-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)