User Tools

Site Tools


654431-jamie-redknapp-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

654431-jamie-redknapp-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"> ​
 +<table class="​infobox vcard" style="​width:​22em;​line-height:​ 1.2em"><​caption class="​fn"​ style="​line-height:​ 1.5em; text-align: center;">​Jamie Redknapp</​caption><​tbody><​tr><​td colspan="​4"​ style="​text-align:​center"><​img alt="​Redknapp,​ Jamie (crop).jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​Redknapp%2C_Jamie_%28crop%29.jpg/​200px-Redknapp%2C_Jamie_%28crop%29.jpg"​ width="​200"​ height="​227"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​Redknapp%2C_Jamie_%28crop%29.jpg/​300px-Redknapp%2C_Jamie_%28crop%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​a/​af/​Redknapp%2C_Jamie_%28crop%29.jpg 2x" data-file-width="​302"​ data-file-height="​343"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​Thông tin cá nhân</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Tên đầy đủ</​th><​td colspan="​3"​ class="​nickname"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +<span style="​white-space:​normal;">​Jamie Frank Redknapp</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Chiều cao</​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +6 ft 0 in (1,​83 m)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Vị trí</​th><​td colspan="​3"​ class="​role"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Tiền vệ</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​CLB trẻ</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Tottenham Hotspur</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​CLB chuyên nghiệp*</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Năm</​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +<​b>​Đội</​b></​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +<​b>​ST<​sup>​†</​sup></​b></​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +<​b>​(BT)<​sup>​†</​sup></​b></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1989–1991</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Bournemouth</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +13</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(0)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1991–2002</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Liverpool</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +237</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(30)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2002–2005</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Tottenham Hotspur</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +48</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(4)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2005</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Southampton</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +16</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(0)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Tổng cộng</​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +<​b>​314</​b></​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +<​b>​(34)</​b></​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​Đội tuyển quốc gia</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1993–1994</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +U21 Anh</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +18</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(5)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1994</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Anh B</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +1</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(0)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1995–1999</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Anh</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +17</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(1)</​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​color:​darkslategray;​ font-size:​95%">​
 +<​ul><​li>​Chỉ tính số trận và số bàn thắng ghi được ở giải vô địch quốc gia.<​br/></​li></​ul>​
 +† Số trận khoác áo (số bàn thắng).<​br/></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Jamie Frank Redknapp</​b>​ (sinh ngày 25 tháng 6 năm 1973 tại vùng biển Barton, Hampshire) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh, thi đấu từ năm 1989 đến năm 2005. Anh là anh họ của Frank Lampard.
 +</p>
  
 +<​p>​Năm 17 tuổi, Redknapp tới Anfield và ký bản hợp đồng trị giá 350.000 bảng và 9 tháng sau, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất của Liverpool xuất hiện trong một giải đấu châu lục khi chơi trận đầu tiên cho Liverpool trong trận gặp Auxerre trong khuôn khổ cúp UEFA.
 +</​p><​p>​Sau đó Redknapp liên tục được ra sân trong vị trí một tiền vệ trung tâm trong suốt thời kì cầm quân của huấn luyện viên Graeme Souness. Đặc biệt là sau khi cùng đội bóng giành được cúp Coca Cola (năm 1995) tức Cúp liên đoàn hiện nay, và được gọi vào đội tuyển quốc gia Anh. Vào mùa bóng 1999/2000, anh đội trưởng của câu lạc bộ nhưng chấn thương đầu gối buộc anh phải ngồi ngoài phần lớn mùa giải. Vào năm 2002, anh chuyển đến Tottenham Hotspur.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1326
 +Cached time: 20181029082730
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.272 seconds
 +Real time usage: 0.335 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2674/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 46886/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3821/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.093/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.56 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 283.642 ​     1 -total
 + ​69.48% ​ 197.085 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_ti&#​7875;​u_s&#​7917;​_b&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​_2
 + ​46.28% ​ 131.263 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox3cols
 + ​15.67% ​  ​44.439 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Height
 + ​14.31% ​  ​40.584 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​11.56% ​  ​32.791 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Anh
 + ​10.89% ​  ​30.885 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  9.94%   ​28.205 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Soccerbase
 +  9.05%   ​25.672 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  8.39%   ​23.803 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1261718-0!canonical and timestamp 20181029082730 and revision id 30715800
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
654431-jamie-redknapp-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)